Κυριακή 18/08/2019 
RSS Η Σελίδα μας στο facebook Η Σελίδα μας στο youtube Google + instagram
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
Ειδήσεις Ρεπορτάζ
Ειδήσεις Ρεπορτάζ
Εκτύπωση
 
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε αυτόνομο πανεπιστημιακό ίδρυμα

Μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε αυτόνομο πανεπιστημιακό ίδρυμα
* Το τρίτο πανεπιστήμιο στο νησί μετά την άρνηση του πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου να συγχωνευθούν με το ΤΕΙ * Τέλος στη συζήτηση για συμπόρευση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με το πανεπιστήμιο Αιγαίου
08/01/2019
Η επιμονή άρνησης των πρυτανικών αρχών του πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης να γίνει συγχώνευση τους με το ΤΕΙ Κρήτης και να συμπορευθούν από κοινού ως ενιαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα, σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, όπως και η λήξη της διαβούλευσης με το πανεπιστήμιο Αιγαίου που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συγχώνευση του με το ΤΕΙ Κρήτης, αφού μια τέτοια εξέλιξη κρίθηκε ασύμφορη, οδήγησε την επιστημονική επιτροπή στην οποία ο υπουργός Παιδείας έχει αναθέσει την διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης, στη λήψη απόφασης για αυτόνομη πανεπιστημιοποίηση του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του νησιού.
Η απόφαση για μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, ελήφθη ομόφωνα χθες, κατά τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Τα έντεκα μέλη της επιτροπής κατέληξαν στην παραπάνω απόφαση αφού εξέτασαν λεπτομερώς τον ακαδημαϊκό φάκελο του ΤΕΙ και αξιολόγησαν θετικά την ακαδημαϊκή ποιότητα του ιδρύματος, τις υποδομές και το επιστημονικό δυναμικό, τη δυναμική μελλοντικής ανάπτυξης του αλλά και τη βιωσιμότητα ενός τρίτου πανεπιστημίου στην Κρήτη, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.
Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης των μελών της επιστημονικής επιτροπής, έγινε μια ακόμα προσπάθεια προσέγγισης με τις πρυτανικές αρχές τόσο του πανεπιστημίου όσο και του Πολυτεχνείου Κρήτης στην κατεύθυνση της συνέργειας τους με το ΤΕΙ και της δημιουργίας ενός ισχυρού πανεπιστημίου στην Κρήτη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο αντιπρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννης Καρακάσης και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος. Ωστόσο και οι δυο, επέμειναν στην ανάγκη να διατηρήσουν τα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα τις διακριτές πανεπιστημιακές τους ταυτότητες, τονίζοντας όμως παράλληλα την πρόθεση τους να συνεργαστούν με το νέο, τρίτο σε αριθμό, πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα δημιουργηθεί με την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ.
Σε ότι αφορά την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής να μην προχωρήσει η συζήτηση για συγχώνευση του ΤΕΙ με το πανεπιστήμιο Αιγαίου κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δεύτερου, αυτή ελήφθη καθώς κρίθηκε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα τη χωροταξική διασπορά των τμημάτων του πανεπιστημίου σε τρεις διαφορετικές νησιωτικές περιοχές.
Η χθεσινή απόφαση για μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε αυτόνομο πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι οριστική. Η επιστημονική επιτροπή θα συντάξει πόρισμα και θα το καταθέσει στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος θα προχωρήσει πολύ σύντομα στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου που θα εισαχθεί προς ψήφιση στη βουλή.
Αναλυτικά,
 
Τη μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα αποφάσισε ομόφωνα στη διάρκεια της χθεσινής της συνεδρίασης η επιστημονικής επιτροπή στην οποία ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου έχει αναθέσει τη διερεύνηση των μελλοντικών προοπτικών ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης.
Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης εκπρόσωποι του πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης επανέλαβαν την αντίθεση τους στο ενδεχόμενο συγχώνευσης με το τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του νησιού, επιμένοντας στην ανάγκη να διατηρήσουν τα ακαδημαϊκά τους ιδρύματα τις διακριτές πανεπιστημιακές τους ταυτότητες, τονίζοντας όμως παράλληλα την πρόθεση τους να συνεργαστούν με το νέο, τρίτο σε αριθμό, πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα δημιουργηθεί με την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ.
Σε ότι αφορά την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής να μην προχωρήσει η συζήτηση για συγχώνευση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δεύτερου, αυτή ελήφθη καθώς κρίθηκε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ως αποτέλεσμα τη χωροταξική διασπορά των τμημάτων του πανεπιστημίου σε τρεις διαφορετικές νησιωτικές περιοχές.
Η επιστημονική επιτροπή με ομόφωνη απόφαση της θεωρεί ότι τα ακαδημαϊκά δεδομένα και τα οι έως τώρα αξιολογήσεις του ΤΕΙ δικαιολογούν τη μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε ΑΕΙ.
Η χθεσινή απόφαση για μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε αυτόνομο πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν είναι οριστική. Η επιστημονική επιτροπή θα συντάξει πόρισμα και θα το καταθέσει στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.
Η επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Γενάρη ενώ την τελική απόφαση μετά τη γνωμοδότηση της επιτροπής θα λάβει ο υπουργός Παιδείας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση για τα πορίσματα της συνεδρίασης της επιτροπής:
«Η προγραμματισμένη, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ακρόαση των πρυτανικών αρχών του πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα απόλυτου ακαδημαϊκού αλληλοσεβασμού και θεσμικής συνεργασίας. Οι πρυτανικές αρχές των ανωτέρω ιδρυμάτων επέμειναν στην ανάγκη να διατηρήσουν τις διακριτές πανεπιστημιακές τους ταυτότητες τονίζοντας όμως παράλληλα την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα έλθει να ενισχύσει και να εμπλουτίσει το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της Κρήτης.
Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, καίτοι θεωρούν ότι σε αυτήν την κρίσιμη φάση, χάνεται μια ιστορική ευκαιρία για τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας συνεργειών που θα μετέτρεπαν την περιφέρεια Κρήτης σε πανεπιστημιακή και ερευνητική ατμομηχανή διεθνούς εμβέλειας, επιβεβαιώνουν τον σεβασμό και την προσήλωσή τους στην ευταξία του αυτοδιοίκητου των δημόσιων πανεπιστημίων. Υπό την έννοια αυτή θα μεριμνήσουν με περίσκεψη και ανιδιοτέλεια, ώστε η τελική προτεινόμενη μορφή του τρίτου πανεπιστημίου, που σύντομα θα προκύψει από τη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης, να δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις γόνιμων μελλοντικών συνεργειών, πράγμα που άλλωστε αποτελεί κοινό οραματικό στόχο όλων των εμπλεκομένων, ακόμη κι αν τούτο στην τρέχουσα συγκυρία δεν είναι εφικτό.
Μετά τη λεπτομερή μελέτη του ακαδημαϊκού φακέλου, καθώς και των έως τώρα αξιολογήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα εξέφρασαν την άποψη ότι τα καταγεγραμμένα ακαδημαϊκά δεδομένα και οι εν γένει επιδόσεις του ιδρύματος δικαιολογούν ανενδοίαστα τη μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Ειδικότερα, η επιτροπή εξέτασε την υποψηφιότητα του ΤΕΙ Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: την ακαδημαϊκή ποιότητα του Ιδρύματος, τις υποδομές και το επιστημονικό δυναμικό, τη δυναμική μελλοντικής ανάπτυξης και, τέλος, τη βιωσιμότητα ενός τρίτου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Κρήτη. Η θετική αποτίμηση της επιτροπής σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια θα συμπεριληφθεί στις τελικές προτάσεις που θα περιέχει το πόρισμα που θα κατατεθεί στον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου.
Την αντίθεσή της ως προς την αυτόνομη μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα εξέφρασε η Καθηγήτρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ελένη Βογιατζή - όχι ως προς τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα του ΤΕΙ Κρήτης και την ικανοποίηση των κριτηρίων που εκ των προτέρων είχε θέσει η ρπιτροπή - αλλά διότι το μέλος προτάσσει σε κάθε περίπτωση την επιδίωξη συνεργειών με ήδη υφιστάμενο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κρήτης.
Τέλος, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την αποστολή θερμής ευχαριστήριας επιστολής προς την πρυτάνισσα του πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη καθώς και στα μέλη της Συγκλήτου των οποίων το γνήσιο και πηγαίο ενδιαφέρον για την μελλοντική προοπτική του ΤΕΙ Κρήτης τιμά τόσο το ίδιο το ΤΕΙ Κρήτης όσο και την επιτροπή. Ωστόσο, η μέριμνα των μελών της επιτροπής για την αποτροπή ενδεχόμενης χωροταξικής διασποράς σε τρείς νησιωτικές περιφέρειες, κάτι που άλλωστε είχε ήδη συζητηθεί διεξοδικά κατά την 1η συνεδρίαση της επιτροπής, δεν επέτρεψε την περαιτέρω συζήτηση μιας καθ' όλα τιμητικής ακαδημαϊκής πρότασης.
Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.»
Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: Ηλίας Γεωργαντάς, ΓΓ του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελένη Βογιατζή, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μανώλης Δρακάκης, ΤΕΙ Κρήτης, Νικόλαος Κατσαράκης, ΤΕΙ Κρήτης, Θρασύβουλος Μανιός, ΤΕΙ Κρήτης, Γεώργιος Παναγιωτάκης, πανεπιστήμιο Πατρών, Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ΤΕΙ Κρήτης, Ιωάννης Σαριδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Νεκτάριος Ταβερναράκης, ΙΤΕ και πανεπιστήμιο Κρήτης, Αναστάσιος Τσίνας, πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Χρήστος Φλώρος, ΤΕΙ Κρήτης.
==CEPFG==
Αφήστε το σχόλιό σας
spacer
Ονοματεπώνυμο
Σχόλιο


Μαρία Τσιριμονάκη
Μάνος Αστρινός
Ατζέντα Εκδηλώσεων
Ατζέντα Εκδηλώσεων
border
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
border
RSS
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
Το αρχείο μας σύντομα κοντά σας
Κατηγορίες:
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ - Η μεγαλύτερη εφημερίδα του Ρεθύμνου με συνεχή ροή ειδήσεων και καθημερινά ρεπορτάζ
Σας ακούμε:
Copyright 2019  Ρεθεμνιώτικα Νέα όροι χρήσης | πολιτική απορρήτου | επικοινωνία